29.09.2009

 

KÜRESEL SENDİKALAR KONSEYİ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DÜZENSİZ VE GÜVENCESİZ İSTİHDAMI GÖRÜŞÜYOR

 

Aralarında Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu  ICEM'in de olduğu 11 Küresel İşkolu Federasyonu, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ve OECD Sendikalar Danışma Kurulu TUAC'tan oluşan Küresel Sendikalar Konseyi ile Türkiye'deki ICEM üyesi sendikalar, 2 Ekim'de İstanbul'da “Dünyada ve Türkiye'de Düzensiz İstihdam” konulu bir konferans düzenliyorlar.

 

Başkanlığını ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda'nın yürüttüğü Küresel Sendikalar Konseyi İstihdam İlişkileri Çalışma Grubu, tüm dünyada çeşitli etkinliklere vesile olan 7 Ekim “Dünya İnsana Yaraşır İş Günü” çerçevesinde Türkiye'yi de ele aldı. Bu bağlamda, “Düzensiz İstihdam ve Altişverenlik” konusuna özel bir vurgu yapılacak. Küresel Sendikalar Konseyi, özellikle son dönemde Türkiye'nin gündeminde bulunan “Özel İstihdam Bürolarının Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi Kurabilmesine” ilişkin Yasa Tasarısı ve Alt İşverenlik Yönetmenliği'nin değiştirilmesiyle ilgili gelişmeleri uluslararası sendikal hareket olarak yakından takip ediyor.

 

Küresel Sendikalar Konseyi ve Türkiye'deki ICEM üyesi sendikalar ve diğer sendikal örgütler 1 Ekim'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile de bir toplantı yapacak. Toplantı, geçici ve taşeron işçilere eşit haklar sağlanması için hükümeti zorlamayı amaçlıyor.

 

Konferansa Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK genel başkanlarıyla Türkiye'deki ICEM üyesi sendika genel başkanları da katılıyor. Sendikamız Petrol-İş ile birlikte TES-İş, Belediye-İş, Türkiye Maden-İş, Genel Maden İş, Türkiye Çimse İş, Kristal-İş, Lastik-İş, Selüloz-İş, Tümka-İş, Dev Maden Sen, ESM, Türkiye Enerji-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen sendikaları ICEM üyeleri. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

KÜRESEL SENDİKALAR KONSEYİ İSTİHDAM İLİŞKİLERİ GRUBU

“DÜNYA İNSANA YARAŞIR İŞ EYLEM GÜNܔ

TÜRKİYE BASIN KONFERANSI

 

Tarih: 2 Ekim 2009

Yer  :  Larespark Hotel

           Topçu Cad. No:23, Taksim-İstanbul

 

PROGRAM

 

09.00-10.30

Uluslar arası Sendika Temsilcileri ve Türkiye Sendikaları Arasında İstişari Hazırlık Toplantısı

 

11.00-13.00 – Basın Konferansı

 

Konuşmacılar:

“Dünyada Düzensiz ve Güvencesiz İstihdam”

 

Manfred Warda: ICEMGenel Sekreteri ve Küresel Sendikalar Konseyi

İstihdam İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı

Guy Ryder: ITUC Genel Sekreteri

Jyrki Raina: IMF Genel Sekreteri

Neil Kearney: ITGLWF Genel Sekreteri,

 

 

“Türkiye'de Düzensiz ve Güvencesiz İstihdam”

 

Mustafa Kumlu: Türk-İş Genel Başkanı

Süleyman Çelebi: DİSK Genel Başkanı

Salim Uslu: Hak-İş Genel Başkanı

Sami Evren: KESK Genel Başkanı

 

Sorular ve Yanıtlar

 

* Toplantıda Türkçe-İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.