09.10.2009

 

SENDİKAMIZIN, TMMOB'NİN TÜM UYARILARINA RAĞMEN SANAYİ BAKANLIĞI ÖNLEM ALMIYOR, YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRMİYOR!

 

Standart dışı LPG dönüşümlü araçlar  tehlike saçıyor, pompacıları hasta ediyor!

 

LPG'ye dönüşümleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkisi olmayan firmalarca, standart dışı malzemelerle ve projesiz olarak yapılan yüzbinlerce araç trafikte, akaryakıt istasyonlarında tehlike saçıyor, pompacıları hasta ediyor. Karayolu Taşıtları LPG Sistemleri Yerleştirme Kurallarıyla ilgili standart hükmü, “Gaz dolum ağzı, taşıtın dış tarafında olmalıdır” şeklinde iken, LPG dolum ağızları araçların tamponlarının altına yerleştiriliyor.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan  “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmeliğin 119. Maddesine Bir Alt Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik”le  (AİTM) LPG'ye dönüşümleri yasal olarak başlayan araçlar için bu yönetmeliğe uyulmadığı gibi yönetmeliğin boşluklarından da yararlanılarak araçların dönüşümleri standart dışı, yetkisiz LPG istasyonlarında yaptırılıyor.

 

Avrupa standartlarına göre LPG'li araçların LPG dönüşüm yerleri, gaz dolum ağızları taşıtın dış tarafında, akaryakıt dolum ağzı gibi bir yerde olması gerekirken Türkiye'de yüzbinlerce aracın LPG dolum ağızları, fotoğraflarda da görüldüğü gibi tamponun altına yerleştiriliyor.

 

Tehlike saçıyor, pompacıları hasta ediyorlar

Sendikamızın örgütlü olduğu benzin istasyonlarına gelen standart dışı dönüşümlü LPG'li araçların LPG dolum yerlerinin tamponun altına gelişigüzel yerleştirilmiş olması ve denetimlerinin yapılmamış olması nedeniyle, benzin istasyonlarında çalışan işçiler çok zor şartlarda dolum yapmak zorunda kalıyorlar. İşçiler, eğilerek veya aracın altına girerek dolum yapmak zorunda kalmaları nedeniyle bel fıtığı oluyor. Akaryakıt istasyonlarında çalışan pompacıların diz kapakları zarar görüyor. Yine eğilerek dolum yapılması nedeniyle taşan ya da sıçrayan sıvı gazın insan vücuduyla teması soncunda ciddi deri yanıkları oluşuyor, hatta bu gaz, görme kaybına da neden oluyor. Dolum ağızlarının benzin deposuna yakın olması, dolum yapılırken gazın taşması veya sıçraması da başka tehlikelere davetiye çıkarıyor.

 

Bu araçlar muayeneden nasıl geçiyor?

Standart dışı dönüşüm yaptıran LPG'li araçlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı AİTM yönetmeliğine uymazken bu araçların denetimleri de yapılmıyor. Karayolları Araç Muayene İstasyonları da araç muayenesi sırasında LPG dönüşümlerinin araç ruhsatlarına işlenip işlenmediğinin ve gaz sızdırmazlık raporlarının olup olmadığının denetimini yönetmeliklere uygun olarak yapmıyor. Bu araçların trafikten men edilmesi gerekirken gerekli denetimlerin yapılmadığı görülüyor. LPG'li araçların denetimi 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiş bulunuyor. Araçların tescil işlemlerini yapma ve denetleme görevi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, tescilli araçların fenni muayenelerini yapmak görevi de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilmiş durumda. Anılan Yasa, araçlardaki her türlü tadilatın Emniyet Genel Müdürlüğü'nce trafik tesciline işlenmesini zorunlu tutuyor ve araçların yapım ve tadilatlarına ilişkin esasların belirlenmesinde ve bununla ilgili yönetmeliklerin çıkarılmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı yetkili kılıyor. Bu dönüşümleri yapan firmalar ve sektör üzerinde yeterli kamu denetiminin bulunmaması, Karayolları Araç Muayene İstasyonlarının bu tür araçların muayenesine göz yumması, trafik denetimlerinde dönüşüm ihlallerinin denetim konusu olarak görülmemesi kaçak LPG'li araçların artmasına neden oluyor.

 

LPG dönüşümünü araç ruhsatına işletmemiş olan kaçak LPG'li araçlara yakıt ikmali yapılmaması gerekirken, LPG dolum işlemi yapan firmalar, işyerlerine bu tür araçlara dolum yapılmaması hususunda bir talimat asamadıklarından, istasyonlarda çalışan işçiler LPG'li araç dolumlarını can güvenliklerini tehlikeye atarak gerçekleştiriyorlar.

 

TMMOB, Bakanlık'tan yönetmeliğin değiştirilmesini istedi

Sendikamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü ile birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne de başvurarak konuyla ilgili önlemlerin alınmasını talep etti. Sendikamızın şikayetlerini haklı gören Makine Mühendisleri Odası konuyu inceleyerek, bu konuda üniversitelerin ilgili birimlerinden görüş almıştır. Makine Mühendisleri Odası,  “LPG dolum ağzı, montaj yerinin asgari olarak tampon seviyesinde ve tercihen tamponun egzoz çıkışının aksi yönündeki yan tarafında olması gerekir” şeklinde bir görüş oluşturmuştur. Makine Mühendisleri Odası bu görüşünü TMMOB'ye bildirmiş, TMMOB de oluşturulan bu görüş doğrultusunda mevcut yönetmeliğin, daha açık, net, suiistimal edilemeyecek bir şekilde yeniden düzenlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurmuştur. Bakanlık henüz yönetmeliği değiştirmemiştir.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, dönüşümleri standart dışı ve kaçak yapılmış LPG'li araçlara dolum yapılmaması için acil önlem alması, mevcut yönetmeliği TMMOB'nin önerileri doğrultusunda acilen değiştirmesi gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan