Petrol-İş Sendikası’ndan Uzanlar’a Tedbir İstemi!

 

30.07.2003

 

Petkim’de örgütlü Petrol-İş Sendikası,  Petkim özelleştirmesinde en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Uzan Grubu şirketlerinden Standart Kimya ve Standart Holding’e ihtiyati tedbir  konulması istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na dilekçe verdi.

 

 Petrol-İş Sendikası, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirmesini kazanan, Uzan Grubu’na ait Standart Holding A.Ş. ile Standart Kimya Petrol Doğalgaz A.Ş. şirketlerinin, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T.İmar Bankası ve Adabank ile ilgili olarak alınan ihtiyati tedbir kararı kapsamına alınması için BDDK’ya başvurdu.

 

Başvuru dilekçesinde, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankanın yasada sayılan ilgililerinin mal, hak ve alacaklarına ihtiyati tedbir konulabileceği hatırlatılarak bu çerçevede Uzan grubuna ait 45 şirkete tedbir konulduğu halde Standart Kimya ve Standart Holding şirketlerinin kapsam dışında bırakıldığına dikkat çekiliyor.

 

 “24.7.2003 tarihli, Uzan Grubuna ait Star gazetesinde Petkim ihalesine ilişkin olarak yayımlanan haberde Petkim ihalesine katılarak en yüksek teklifi veren grup şirketi Standart Kimya’nın peşinat ödeme tutarını 305 milyon dolara yükselttiği ve teminat türlerini genişlettiği yazılıdır. Yani, Uzan Grubu, Petkim’i alabilmek için 7 Ağustos 2003 tarihinde 305 milyon dolar nakit para ödemeyi taahhüt etmektedir. 500 milyar lira sermayeli Standart Kimya’nın böylesi bir finansal güce sahip olmadığı açıktır. Anılan 305 milyon dolar grubun parasıdır ve bir şekilde, ihtiyati tedbir kararına rağmen ulaşılamamış bir tutardır.” ifadeleriyle  Uzan Grubu’nun  BDDK  denetimi dışında kalan bir mali güce sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçe şöyle sona eriyor: :

 

“Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, malvarlıkları ve alacakları üzerine tedbir kararı alınan 45 şirketin arasında, hakim sermayedarı Kemal Uzan olan ve grup şirketi kimliğindeki Standart Kimya ile Standart Holding’in yer almaması, grubun bu şirketler aracılığıyla sermaye aktarımına/kaçırmasına neden olabilecek niteliktedir.

 

Bu nedenle, 4389 sayılı Bankalar Kanunu 16/3 bendinin idarenize tanıdığı yetki çerçevesinde, Standart Kimya Petrol, Doğalgaz şirketi ile Standart Holding AŞ. malvarlıkları ile alacakları üzerine de ihtiyati tedbir kararı konulması için yasal girişimde bulunulması, hatta grubun Petkim ihalesi çerçevesinde ÖİB’ye ödemeyi taahhüt ettiği tutar göz önüne alınarak ÖİB’nin bu konuda uyarılması için gereğini, kamu yararı gereği saygılarımızla dileriz.”

 

Petrol İş Sendikası daha önce de Uzan Grubu’nun Çukurova Elektrik A.Ş., Kepez Elektrik A.Ş. gibi şirketlerde dava konusu haline gelen  yolsuzluk suçlamalarına maruz kalması nedeniyle Petkim İhalesinde kamu yararının ciddi biçimde zedelendiğine dikkat çekmiş, ihalenin en kısa sürede iptali istemiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde de girişimlerde bulunmuştu.