PETLAS GREVİMİZ ERTELENDİ

  02.07.2003

 

Sendikamızın örgütlü olduğu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde 02.07.2003 tarihinde uygulanacak olan grevimiz Bakanlar Kurulunca “milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi yani grev başlamadan bitirildi. Hükümetin grev erteleme kararı, işveren baskısıyla alınmış antidemokratik bir karardır.

 

Ancak Sendikamız, Bakanlar Kurulu’nun antidemokratik, grev kırıcı bu kararının iptali için hukuk yollarını kullanacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’da derhal dava açılacaktır.

 

İşverenin katı tutumu nedeniyle grev aşamasına gelinen Petlas’ta bundan bir süre önce toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı ve işyerine grev kararı asıldı. Grev kararının asılmasını takip eden günlerde de işveren anlaşmaya yanaşmadı. İşyerinde 40 saat olan çalışma süreleri 45 saate çıkarılmak istenerek ve ücret zammına ilişkin dayatmacı tutumu nedeniyle Sendikamızca, 2 Temmuz 2003 günü Petlas’ta grev uygulamasına başlanacaktı.

 

Hükümet her lastik sözleşmesinde olduğu gibi bu kez de Petlas işvereninin talebi ile grev “milli güvenlik” gerekçesiyle erteledi. Hükümetin görevi işverenin talebini yerine getirmek değil, sorunun çözümü için çaba sarf etmek olmalıydı. Hükümet sürekli olarak grevleri erteleyerek kağıt üzerinde var görünen grev hakkını gasp etmektedir.

 

Hükümetin grevi yasaklama gerekçesi “milli güvenlik” olmuştur. Ülkenin en büyük, en stratejik önemi olan kuruluşlarını özelleştiren ve özelleştirme gayretinde olan hükümetin “milli güvenlik” adına bu grevi ertelemesi çelişkidir. Stratejik önemi olan kuruluşların özelleştirmeleri milli güvenliği tehdit etmiyor mu? Milli güvenlik unsuru Petlas özelleştirilirken değil de grev uygulaması sırasında mı siyasilerin aklına geldi?

 

Özelleştirildikten sonra yatırım taahhütleri yerine getirilmeyerek 6 yıldır ağır koşullarda çalıştırılan lastik işçisi üyelerimiz açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiler.  

 

Demokratikleşme sürecinde AB’ye uyum adı altında bir takım yasal değişiklikler yapılırken işçilerin yasal ve demokratik hakkı olan grevin engellenmesi anlaşılır gibi değildir.

 

Hükümetin bu kararı, işçilerin demokratik hakkına indirilmiş bir darbedir. Ülkemizde savaş hali olmamasına rağmen bu grevin 'milli güvenliği' nasıl bozacağı da anlaşılır gibi değildir. Bu karar, işveren çevrelerinin girişimleriyle alınan bir karardır.

 

Sendikamız, yasaların kendisine verdiği hakları kullanarak yargı önünde hakkını arayacak ve Bakanlar Kurulu’nun bu anti-demokratik kararının iptali için Danıştay’da dava yoluna gidecektir.

 

Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                                              Petrol-İş Sendikası

                                                                            Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                               Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                           Genel Başkan