PARTİLER ARASI SİYASETE FEDA EDİLEN PETKİM; “SUS PAYI” OLARAK MI VERİLİYOR?

 

 01 Temmuz 2003

 

02 Haziran 2003 tarihinde yapılan ihale ile Petkim, 605 milyon dolar karşılığında “ünlü Uzan ailesi” ne ait Standart Kimya Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de kalmıştır. 30.06.2003 tarihinde ÖYK kararı onaylamıştır.

 

Başından beri şaibeli olan bu ihalede kurallar ihlal edilmiş, Petkim AKP ve Genç Parti’nin siyasi rekabetine alet edilmiştir.

 

Petkim’e ait ihale sözleşmesinde ihale komisyonunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ihaleye katılan firmalara yönelik bilgi edinip, bunu karar sürecinde kullanmasına olanak tanıyan hükümler yer almasına karşın, Uzan grubunun kamu yararını ihlal eden uygulamaları ortada olmasına rağmen ihaleye sokularak bu ilke göz ardı edilmiştir.

 

Örneğin 2001/1 Esas ve 2001/4 karar ve 10 Nisan 2001 tarihli Danıştay’ın İçtihatları  birleştirme kararında 3984 sayılı RTÜK Yasası’nın 29. maddesinin 10. bendine göre bu sermaye grubunun kamu ihalelerine girmesinin yasak olduğu tartışma götürmemektedir.

 

Kepez-Çeaş operasyonlarını kamu yararına aykırı hareket edildiğinden yürüttüğünü ileri süren siyasi iktidar, Petkim ihalesinde bu kuralı neden ihmal ve ihlal etmektedir?

 

 

Siyasi iktidarın bu ihalede yansız hareket ettiği mesajını verme çabasında hiç de samimi ve dürüst olmadığını biliyoruz.

 

Mevcut 250 milyon dolar nakit parası da üstüne verilmek üzere değerinin beşte bir  bedeli karşılığında  devretmek isteyen hükümet, Petkim’i siyasi Pazarlık konusu mu etmiştir?

 

Petkim, Albayraklar gibi özelleştirmelerdeki yolsuzlukların üzerine gidilmemesi için “sus payı” olarak mı verilmektedir?

 

Petkim’i iki parti arasındaki siyasi rekabetin aleti ettirmemekte kararlı olan sendikamız, hükümeti ve alıcıları sürekli deşifre edecektir. ÖYK Kararına karşı direnen Petkim işçileri  bugünden itibaren eylemlerini sürdürerek Petkim’e sahip çıkmaktadırlar.  Sendikamız, Mücadelesini yükselterek devam ettirecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                Petrol-İş Sendikası

                                                                           Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                               Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                               Genel Başkan