YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

İŞÇİ SINIFIMIZA, HALKIMIZA, KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM SALDIRILARI DURDURACAĞIZ!

 

Tüm Ortadoğu’nun, bundan sonra çok uzun müddet istikrar göremeyeceği bir döneme girdik. Irak’a yönelik emperyalist saldırganlık, muazzam askeri gücünü kullanarak birkaç hafta içinde emeline ulaştı. Yaklaşık 50 yıldır bağımsız, devletçi ve laik bir ulus yaratma çabasındaki Irak halkları, bir kez daha emperyalizmin pençesine düştüler. 50 yıl önce kovdukları petrol tekelleri, tekrar Irak’a girdiler ve kamunun elinde bulunan petrol yataklarını özelleştirdiler. Yani, Irak’a bir özelleştirme harekâtı başlatmışlardı; ve ne yazık ki şimdilik bunu başardılar.

 

Türkiye’nin emekçi halkı ise yeni bir özelleştirme saldırısı ile karşı karşıya. Siyasi iktidar, başta PETKİM ve TÜPRAŞ olmak üzere, TEKEL’i, Hava Yollarını, TELEKOM’u bir an önce satma telaşına girdi. Karşımızda suçluların telaşı içinde bir zümre var. Bu ülkenin yüz akı, vergi gelirlerinin büyük çoğunluğunun ana kaynağı olan kuruluşları kim, kime, ne hakla satacakmış; bunu soruyoruz ve soracağız. Bunu sadece sandık başında sormakla yetineceğimizi sananlar yanıldıklarını göreceklerdir. Her kentin, her beldenin, her mahallenin meydanı, gerekirse her gün işçi sınıfının tepkisine sahne olacaktır. Buna hazırız; hazırlanıyoruz!

 

Halkımıza sefaletten başka bir şey getirmeyecek olan bu özelleştirmeleri reva görenler, işçi sınıfımıza karşı da tarihte görülebilecek en ağır saldırıları başlattılar. Siyasi iktidar, daha dün İş Güvencesi Yasası’nın yürürlük tarihini olmadık bir hukuksuzlukla erteledi. Bugün ise, aynı yasanın yürürlüğe girmesi için İş Kanunu Taslağının onaylanmasını şart koşuyor. Her gün gazetelerde, televizyonlarda iktidar sözcülerinin ve bakanlarının işverenlere verdiği sözleri görüyor ve duyuyoruz. İşçilerimizin elinde kalan son hakları da almaya niyetleniyorlar. Kimin oylarını alarak iktidara geldiklerini unutanların sonunun ne olduğunu herkes biliyor; unutanlara hatırlatmak da bizim, işçi sınıfımızın görevi olacaktır!

 

Yıllardır İMF ve Dünya Bankası politikalarının bu ülkeyi ne hale getirdiğini gözlüyoruz. Küreselleşme diyorlar, çağdaşlık diyorlar, modern hayatın şartı diyorlar, süslü püslü sözler ediyorlar. Hepsinin altından da yoksulluk, sefalet, işsizlik, açlık çıkıyor. Açlık sınırının asgari ücretin iki katı olduğu bir ülkede iktidar ne yapıyor? İşsize iş, yoksula aş, çalışana güvence verileceğine, iktidar sahipleri patronların kasasına sermaye üstüne sermaye aktarmaya çalışıyor.

 

İşte yeni bir bayramı tüm bu sorunlarla birlikte kutluyoruz. İşçi sınıfının en büyük bayramı 1 MAYIS, bütün bunlarla mücadele etmek için gücümüzü toparladığımız gün olacaktır. Hiç unutulmamalıdır ki, sendikasızlaştırmalara, işsizliğe, yoksulluğa, insan hakları ihlallerine, özelleştirmelere, adaletsiz eğitim sistemine, köylünün, çiftçinin sefalete düşmesine, kamu emekçilerinin grevli sendikal hak elde edememesine karşı tüm çalışanlarla birlikte savaşacağımız gün olacaktır.

 

1 MAYIS’ta alanlarda olacağız. 1 MAYIS’ta işyerlerini, 1 MAYIS’ta tüm mahalleri alanlara dönüştüreceğiz.

 

İşçisi, işsizi, kamu çalışanı, köylüsü, öğrencisi, kadını, erkeği, emeklisi, genci alanlarda, bulundukları yerlerde taleplerimizi haykıracaktır! Meydanlara gelenler meydanlarda; işyerlerinde bulunanlar yemekhanelerinde, atölyelerinde; hemşiresi doktoru hastane muayenehanelerinde, madencisi ocağında, mühendisi bürosunda, öğretmeni, öğrencisi sınıfında büyük günü coşkuyla yaşayacak, yaşatacak!

 

Ve 1 MAYIS, komşumuzda işgale karşı, ülkemizde savaşa girme tehlikesine karşı, halkımızın özelleştirmelerden dolayı mağdur edilmesine karşı, işçi sınıfımızın kölelik yasasıyla tehdit edilmesine karşı, sendikaların yok edilmesine karşı ayağa kalktığımız, işçi sınıfının örgütlü gücünü gösterdiğimiz günümüz, bayramımız olacak!

 

İŞÇİ SINIFIMIZA, HALKIMIZA, KOMŞULARIMIZA YÖNELİK TÜM SALDIRILARI DURDURACAĞIZ!

 

YAŞASIN 1 MAYIS!

 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA GÜNÜ!

 

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan