PETKİM’İN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR!

“PETKİM’İ KURANLAR PETKİM’İ YAŞATMA SAVAŞI VERİYOR”

 

   03.04.2003

 

Türkiye  “Siz tarım ülkesisiniz Petrokimya gibi ileri sanayilere girmenize gerek yok” diyen ABD’li yetkililere, 3 Nisan 1965 yılında hem de Avrupa Ülkeleri ile eşzamanda PETKİM’i kurarak yanıt verme iradesini göstermiştir.

 

Bugün tarımımızı da yok etmek isteyen uluslararası kuruluşların çıkardığı tüm engellere rağmen İzmit-Yarımca’da birinci petrokimya tesisi (PETKİM) kurulmuştur. PETKİM, petrokimya sanayi alanında ülkemizdeki plastik, lastik, tekstil gibi diğer sanayilerin de gelişmesine kaynaklık etmiştir.

 

Başlangıçta yurt içi talebin tamamını karşılayan PETKİM, giderek büyüyen nüfusumuzun ve sanayimizin ihtiyacını yeterli düzeyde karşılayamaz hale gelmiştir. Zamanla ülkemizin ve gelişmekte olan benzer ülkelerin (Güney Kore, Hindistan, vs.) eğitim merkezi haline gelen PETKİM’de yetişen, nitelikleşen işgücü, İzmir-Aliağa’da yeni teknolojilere sahip 2.PETKİM tesisini tamamen kendi birikimleri ile kurmuştur.

 

Dünya standardında ve kalitesinde üretime, teknolojiye, Avrupa ile rekabet gücüne ve nitelikli işgücüne sahip duruma gelen PETKİM verimli, kârlı bir kuruluşumuzdur.

 

Bugün ise 500 büyük sanayi kuruluşu içinde en ön sıralarda yer alan PETKİM, özelleştirme saldırısıyla yok edilmek istenmektedir.  İçinde bulunduğumuz dünya konjonktüründeki gelişmeler bu saldırının arka planını ortaya koymaktadır.

 

ABD Başkanı Bush ve “Koalisyonu!” kendi petrol şirketlerinin çıkarı için uluslararası hukuku hiçe sayarak gözleri kararmış biçimde Irak’a saldırmaktadırlar. Ne tesadüftür ki;  ülkemizde de benzer gelişmeler yaşanmaktadır.

 

“Savaşa Hayır” diyen sağduyulu halkımızın baskıları karşısında TBMM’inden savaş tezkeresi geçiremeyen Hükümet, kaynak bulmak için toplumsal birikimimiz olan PETKİM’e saldırmaktadır.

 

Mevcut siyasi iktidar, kendilerinden önceki iktidarlardan daha piyasacı olduklarını gösterme telaşını söylemlerine bile yansıtmaktadır. 

 

Daha evvel  özelleştirme uygulamalarındaki ayıpları perdelemeye yönelik geliştirilen “Halka Açma” kavramı yerine “Piyasaya Açma” sözcüğü kullanarak özelleştirmenin bir ideolojik duruş olduğunu ortaya koymaktadır.

 

En az % 51’lik bölümünün blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi ilan edilen PETKİM;

 

2002 yılında 962 Trilyon TL ciro, 21 Trilyon TL faaliyet kârı, 70 Trilyon TL’lik yatırım ve devlete vergi, yasal yükümlülük karşılığında  12.4 Trilyon TL’lik ödeme yapmıştır.

 

Ayrıca üretim sürecinin bütününe hakim 5000 yetişmiş nitelikli işgücüne sahip olan PETKİM, kimlere, neden, nasıl, hangi gerekçelerle “satılmak” istenmektedir?

 

Bu biçimde “kaynak yaratma” nın ekonominin iktisadi kurallarla yürütülmesi ve hükümet etmekle bağdaşır hiçbir yönü bulunmamaktadır.

 

Petrol-İş Sendikası olarak bugün, siyasi iktidara rağmen, PETKİM’in kuruluş yıldönümünü, üretimden gelen gücümüzü 38 yıl evvel olduğu gibi, yine üretimde kullanarak kutluyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                             

 Merkez Yönetim Kurulu adına

 Mustafa ÖZTAŞKIN

 Genel Başkan