HÜKÜMETTE KARA DÜZEN:

“Özelleştirmeyi Sana Bağladım Abi”

“PETKİM’i de Sat Gitsin

01.04.2003

 

Kendilerini ticaret erbabı olarak sunan 59.Hükümet yetkilileri, ekonominin iktisadi kurallarla yürütülmesinden kamu varlıklarının satılmasını algılamaktadırlar. Savaş ve ekonominin kaynak ihtiyacı arasına sıkışan hükümetin zafiyetini gören fırsatçılar ise, “kelepir mal” kapma yarışına girmişlerdir.

 

Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulları üretim, yatırım ve istihdam yaratarak aşmayı gündemine hiç almayan hükümet, Özelleştirme Yasası’nı bile ihlal ederek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nı Maliye Bakanlığı’na bağlamıştır. Hatta daha ileri giderek bir yıllık özel yasa niteliğinde olan Bütçe Yasası’na özelleştirme sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi gibi Anayasa’ya aykırılık içeren girişimlerde bile bulunmuşlardır. Bunun bilgisizlikten mi? ya da “şark kurnazlığı” yapmak mı? olduğu kamuoyunda değerlendirilecektir.

 

Ülkeyi bir kara düzen içinde idare edenler verimlilik, kârlılık, rekabet gücü ve nitelikli istihdama sahip olan PETKİM’i “satma” derdine düşmüşlerdir. Üretimi ve yatırımı göz ardı eden, geleceğimizi karartan yetkililere sesleniyoruz!

 

  • PETKİM’i biz kurduk, biz işlettik ve üretime devam ediyoruz.

  • Bizler “asalak değil, üretici güçleriz, üretime sevdalıyız. Çünkü biz insanız”

 

Bugün(01.04.2003) saat 16:00’da fabrikalarımıza kapanarak kıt kaynaklara sahip toplumumuzun yeniden dirilişi için üretim yapacağız.

 

Yaratacağımız katma değerin buraların sahibi olan topluma geri dönmesi için iş yerimizin özelleştirilmesine karşı duruyoruz. Sağduyuya sahip halkımızın yanımızda olduğuna yürekten inanıyor ve güveniyoruz.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan