ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ TÜPRAŞ’TA İŞÇİ KIYIMI

30.05.2003 

 

 Türkiye’de yıllardır ucuz ve örgütsüz işgücü yaratmak amacıyla müteahhit ve taşeron işçisi çalıştırılmaktadır.

 

Sendikamıza üye ve kamu işyerlerinde çalışan müteahhit işçileri, işyerlerinde  uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmelerinden her 6 ayda bir açtıkları davalarla yararlanmaktadırlar.

 

Çünkü yargı bu işçilerin sözleşmelerini muvazaalı saymış ve asıl işverenin işçileri olduğunu kararlaştırmıştır.

 

Mahkeme kararları sonucunda müteahhit işçisi çalıştırma gerekçeleri hukuken ve fiilen sona ermesi gerekirken ısrarla uygulamalara devam edilmiştir.

 

23 Mayıs 2003 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla bu işçilerin mahkemeye gitmeden Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanmaları kararlaştırılmış, ancak bahçe ve temizlik işlerinde çalışanlar karar kapsamı dışında bırakıldığı gibi TÜPRAŞ’ta 175  işçimizin sözleşmeleri yenilenmeyerek 30.05.2003 tarihinde  işten çıkarılmaları gündeme getirilmiştir.

 

15-20 yıldır sürekli olarak yılda 12 ay çalışan ve TÜPRAŞ işçisi olduğu mahkeme kararlarıyla kanıtlanan işçilerin işten çıkarılmak istenmeleri TÜPRAŞ’ta özelleştirme öncesi çalışanlara yönelik bir operasyondur.

 

Sendikamız özelleştirme öncesi işçi sayısını azaltmaya yönelik bu çıkışlara şiddetle karşı çıkmaktadır. TÜPRAŞ’ın 5 rafinerisinde çalışan sendikamız üyeleri bugün iş başı yapmamışlar ve Tüpraş’ta akaryakıt dağıtımı tümüyle durmuştur. Bu işçilerin işten çıkarılmasını önlemek için eylemlerimiz devam edecektir.

 

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

 

          Petrol-İş Sendikası

           Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                                                        

 Mustafa Öztaşkın

    Genel Başkan