ÖZELLEŞTİRMENİN 2.YILINDA POAŞ

 

POAŞ özelleştirmesi, kamudan özel kesime rant transferinin, istihdam daralmasının ve sendikasızlaştırmanın yaşandığı tipik bir örnek olmuştur.

 

2 Yılda neler oldu?

 

*Temmuz 2000 yılında POAŞ’ın % 51’lik kamu payı 1.260 milyon dolar karşılığında İş Doğan Petrolcülük Yatırım A.Ş.’ye satıldı. Satış tutarı,  yüksek faiz ödememek için ÖİB’na peşin ödenerek “En Büyük Özelleştirme” propagandası yapıldı. Ancak bu ödemenin özel ve devlet bankasından(Vakıf Bank) alınan düşük faizli kredi ile ödendiği saklanarak kamuoyu yanıltıldı.

 

*2113 olan işçi sayısı, işten atılmalarla 467’e düşürülerek % 78 istihdam daralması oldu.

 

*% 83 olan sendikalı işçi oranı % 43’e düşürülerek tam bir SENDİKASIZLAŞTIRMA girişimi uygulandı.

 

*Kamu kuruluşlarından esirgenen kaynaklar, % 100 indirimli devlet teşvikleri yoluyla şirkete aktarıldı.

 

*Kamu mülkiyetinde iken, sahip olduğu birikim ve olanaklardan, karlılığını arttırmak ve pazardaki hakim durumunu güçlendirmek için imtiyaz olarak yararlanıldı.

 

*Sermaye grubunun şirkette kontrolü ele geçirebilmesi için, devlet adına denetim görevini yerine getiren imtiyazlı hisse, öngörülen 5 yıllık süre beklenilmeden kaldırıldı.

 

*Giderek kamu hizmeti niteliğinden uzaklaşılarak “raftaki mal” anlayışı hakim oldu.

 

*Üretim ve hizmet sunumuna dayalı olmayan faaliyetlerinden, yüksek fiyatlamalar yoluyla karlılığını artırdı.

 

*ÖİB’nın, özelleştirme programında ve IMF Niyet Mektubunda geriye kalan % 25.8 kamu payının halka arz edileceği ilan edilirken, Hükümet 16.7.2002 tarihinde alelacele üstelik Mart 2002 tarihindeki halka arz hisse fiyatı ile tüm hisselerin doğrudan İş Doğan Grubuna satışına karar verdi.

 

Böylece % 76.8’e yükselen payı ile bu grup, tüm kontrolü ele geçirmiş oldu.

 

“Siyasi deprem” olarak tanımlanan kaos ortamında bir gruba bağışlanan bu satışın, “seçim ganimeti” mi olduğu, elbette kamuoyu tarafından doğru değerlendirilecektir.

 

Saygılarımızla

Merkez Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan