“BİR ÖZELLEŞTİRME HAREKÂTI: IRAK"

YÜZBİNLER BARIŞ İÇİN ANKARA’DA ALANLARDAYDI

 03.03.2003

 

1 Mart 2003 Cumartesi günü Ankara’da yapılan miting ve gösteri yürüyüşünde toplumun çok değişik kesimlerinden yüz bin kadın, erkek ve genç savaşa karşı çıktı. Sendikamız Petrol-İş üyelerinin de aktif bir şekilde katıldığı miting, ABD yönetiminin dünya kamuoyunu terörize etme çabalarına verilmiş açık bir cevap oldu.

 

Ankara’daki yığınsal çıkışla on binlerce yurttaş savaş planlarına hayır diyerek demokrasi ile barış ve hayat arasındaki kopmaz bağı bir kez daha ortaya koydu. Kazanç kaynağı insan hayatı olan ölüm tacirlerinin planları ciddi bir darbe yedi.

 

Türkiye’deki 1 Mart eylemi, dünyadaki milyonlarca barış savunucusu insanın gür sesiyle birleşerek savaşın milyarlarca dolar harcanarak yapılan propagandası sonucu beyinlerimizde oluşturulmaya çalışılan “Amerika isterse savaş olur” düşüncesini “biz istemezsek savaş olmaz” gerçeğine dönüştürmüş, yığınsal tepki ve mücadelelerin sonuçsuz kalmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 

 

Ülkemiz insanlarına da kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecek olan savaş planlarının önemli bir halkası olan “yetki tezkeresi” girişimi 1 Mart eylemiyle sonuçsuz kaldı.

 

Bu raundu barış güçleri kazandı. Ama savaş tehlikesi önümüzde hâlâ bütün ciddiyetiyle duruyor. Bu durum, barışı savunma kararlılığımızı artırarak sürdürmemizi gerektiriyor.

 

Bu yığınsal çıkışta sendikamızın öne çıkardığı sloganlardan biri de “Bir özelleştirme harekâtı: Irak!” oldu.  Çünkü olası savaşın gerçek nedenlerinden birisi de Irak petrollerinin özelleştirilmesidir. 

 

Bu mitingi organize edenleri, katılanları, savaş karşıtı tüm insanları ve Türkiye’nin onurunu kurtaran milletvekillerini kutluyoruz.

 

Barışı savunmak emeğimize sahip çıkmak demektir.

 

Barışı savunmak çocuklarımıza, ailemize, geleceğimize sahip çıkmak demektir.

 

Barışı savunmak kâr çıkarlarına karşı çıkmak demektir.

 

Savaş planlarının her adımını bozmak hayatı savunmak demektir.

                                                                            

                                                         

                                                                                                    Merkez Yönetim Kurulu Adına

                                                                                        Mustafa Öztaşkın

                                                                                           Genel Başkan