(Genel Başkanımızın 07 Haziran 2003 tarihli Kocaeli mitingimizde yaptığı konuşma metni)

 

İşçi sınıfımız, çalışanlarımız ve ülkemiz büyük bir tehdit altında. Bir taraftan özelleştirmeler ile kamu kuruluşlarımızı yok ediliyor, kıyılarımız, ormanlarımız, doğal SİT alanlarımız satılmak isteniyor. Öbür taraftan çıkardıkları yeni iş yasasıyla kazanılmış haklarımızı elimizden almak, bizleri işverenlere ezdirmek, işçi sınıfımızı köleleştirmek istiyorlar. Kamu çalışanlarımıza sefalet ücretini reva görüyorlar.

 

Taban fiyatlarını düşük tuttukları yetmiyormuş gibi, köylümüzün onuru ile oynuyorlar. Sizin gözünüz aç, sizin gözünüzü kara toprak doyursun diyorlar.Bu sözü söyleyene aynen iade ediyorum. Esas sizin gözünüz aç, sizin gözünüzü kara toprak doyursun.

  

İktidar 7 aylık uygulamaları ile sadece işçilere, memurlara, köylülere değil, bir grup sermayedar hariç, 70 milyona savaş açıyor, bizi kavgaya davet ediyor.Bize savaş açanlar, bizi kavgaya davet edenler, şunu çok iyi bilsin ki, bize savaş açanlara biz de savaş açıyoruz. Bizi kavgaya davet edenlerin davetleri de kabulümüzdür. Biz işçi sınıfının, kamu çalışanlarının, köylülerin yani 70 milyonun haklarını korumak için sizinle kavgaya hazırız.Hem de genel greve, genel direnişe kadar gidecek kavgaya da hazırız.

 

17 yıllık fiyaskoya, bunca rezalete rağmen hala özelleştireceğiz diyorlar. Siz özelleştirme değil, tıpkı öncekiler gibi soygun yapmak, sosyal devleti yıkmak istiyorsunuz.Soygun da yapamayacaksınız, sosyal devleti de yıkamayacaksınız.Çünkü siz ne kadar özelleştirmeye kararlıysanız, biz de direnmeye kararlıyız.Petkim’i de, Tüpraş’ı da, Seka’yı da, İgsaş’ı da, Tügsaş’ı da, Tekel’i de, THY’de, özelleştirmeye gücünüz yetmeyecek.

 

3 yıl önce POAŞ özelleştirmesini yapanlar nasıl ki siyaseten yok oldularsa, böyle giderse siz de yok olacaksınız.Yaptıklarınızın hesabını bir bir vereceksiniz. Her şeyi satacağım diyenlerin sonu şuradaki papağanın sonu gibi olacak. Çünkü bizi satanı, biz de satarız!

 

Bizim elimizden hem işyerimizi, hem de işimizi almak istiyorsunuz.Bizi çoluğumuzla, çocuğumuzla açlığa terk etmek istiyorsunuz.Bizim elimizden işimizi de, işyerimizi de alamayacaksınız.Biz işyerimize, işimize ve ülkemizin geleceğine sonuna kadar sahip çıkacağız,

 

Sonuna kadar direneceğiz!

 

Bugün Tüpraş’ın, Tekel’in satış ilanlarını gazete çıkaracaklardı. Çıkaramadılar. Çünkü biz buradayız, çünkü biz mücadele ediyoruz. 

 

Buraları almaya yeltenenlere sesleniyorum

 

Çekin kirli ellerinizi Tüpraş’ımız dan, Tekel’imizden!!!!!

 

Eğer çekmezseniz biz sizin ellerinizi kırmasını da biliriz!!!!

 

Dün Petkim’in kapısından içeri giremediniz, bugün Tüpraş’dan, Tekel’den de giremeyeceksiniz!

 

Uzan’da Petkim’e uzanamayacak!

                                     

Hepinize saygılarımı sunuyorum.

 

Hepinize sevgilerimi sunuyorum.