ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN’LIĞINA ÇAĞRI

 

“TÜPRAŞ’A TEKLİF VERENLER DERHAL AÇIKLANSIN ! ”

28.10.2003

 

Tüpraş’ın % 65.76 ‘lık kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararına göre; İhaleye teklif verme süresi 24.10.2003 günü tamamlanmıştır.Bu sürenin bitmesine karşın ÖİB Başkanı Metin Kilci,verdiği demeçte teklif veren firmaların ancak 2-3 hafta sonrasında kamuoyuna açıklanacağını ifade etmiştir.

 

Tüpraş’ta örgütlü olan sendikamız, bu uygulamaya karşı ÖİB’na bir dilekçe ile başvurarak, bu “gizlilik kararı”nın 4046 sayılı yasanın 2.maddesinin (ı) bendinde yer alan,”özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi” ilkesine aykırı olduğunu; ayrıca 09.10.2003 tarihinde kabul edilen,Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nu da açıkca ihlal ettiğini  belirtmiştir.

 

Diğer yandan ne özelleştirilmeye çalışan kuruluşların, ne de özelleştirme ile ilgili bilgilerin “ÖİB Başkanı Metin Kilci’nin şahsına ait olmadığı,” dikkatlere sunulmaktadır.

Başvurumuzda özetle; “ yakın zamanda POAŞ ile ilgili satış sözleşmesinin şartlarının değiştirilmesi gibi bir kararı kamudan gizlemek girişiminiz ortaya çıkmışken,Tüpraş’a teklif verenlerin de gizlenmeye çalışılması, kamu yararı dışında bir takım amaç/saiklerin olduğu şüphesini doğurmaktadır. Kaldı ki, teklif sahiplerinin kamuya açıklanması, bundan önceki ihalelerde olduğu gibi,ciddi olmayan başka saiklerle/ kamu zararına teklif veren kişi ve kurumların ayıklanması açısından da son derece önemlidir.Bu husus,sadece idareniz uhdesinde kalamayacak kadar önemlidir”  görüşü yer almaktadır.

 

Tüpraş’a teklif verenlerin en kısa zamanda açıklanması çağrısında bulunan sendikamız,aksi durumda her türlü yasal yola başvuracağını önemle vurgulamaktadır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Ek: ÖİB’na verilen dilekçemiz

                                                       Saygılarımızla

 

                                                      Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                   Mustafa Öztaşkın

                                                                Genel Başkan