ÖZELLEŞTİRİLEREK  “BUHARLAŞTIRILMAK” İSTENEN DEV KURULUŞ:TÜPRAŞ

22.10.2003

 

Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen petrol piyasalarından birisidir.

 

Ülkemizin petrol ürünlerine olan talebi 2007 yılında 30 milyon tona, 2020 yılında 43.7 milyon tona ulaşacaktır.

 

Rafinaj faaliyetlerinin ise % 89’luk bölümü (27.6 milyon tonu) mülkiyeti kamuya ait olan

 (% 65.76) TÜPRAŞ rafinerilerine, % 11’i yabancı petrol şirketlerinin ortaklığı olan ATAŞ’a aittir.

 

Kendi alanında Avrupa’nın 7.büyük şirketi olan TÜPRAŞ, KKO açısından bölgemizdeki rafineri şirketleri arasında 4.sırada yer almaktadır.

 

TÜPRAŞ 2002 yılında;

 

-6.9 katrilyon TL Net satış,

-9 katrilyon TL vergi ve fon ödemesi,

-583 milyon dolar tutarında ihracat,

-9 katrilyon brüt katma değer,

-257.5 trilyon TL net kâr gerçekleştirmiştir.

 

2003 yılı 6 aylık döneminde ise;

 

-4.6 katrilyon TL net satış,

-137.3 trilyon TL vergi ödemesi,

-272.6 trilyon TL net kâr sağlamıştır.

 

TÜPRAŞ’ın yeniden edinme değeri 7 milyar dolardır. 4823 yetişmiş, nitelikli işgücüne sahip ve 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde birinci sırada yer almaktadır.

 

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en gözde kuruluşlarından olan TÜPRAŞ, doğal kamu tekeli konumundadır. Özelleştirilmesi durumunda özel tekele dönüşecektir.

 

% 34.24’lük bölümü halka arz edilmiş olan şirket, kârlı ve verimli bir kuruluştur. Kamu hazinesine yük olmadığı gibi yatırım ve personel giderlerini öz kaynaklarından karşılamaktadır.

 

Şimdi ise % 65.76’lık kamu payı blok satış yöntemiyle “satılmak” istenmektedir.

 

Özelleştirmelerin nimetleri olarak sunulanlara bakıldığında;

 

  • Sermaye tabana yayılacaktı..!

  • Kötü devlet işletmeciliğinin “zararları” “verimli” özel sektör işletmeciliği ile verimli ve kârlı hale getirilecekti.. gibi yanıltmalarla 20 yıldır süren özelleştirme uygulamaları sonucunda, piyasayı derinleştirerek genişletecek özelleştirme tam tersine, piyasayı bozarak, ekonomik dengeleri alt üst etmiştir.

  • Kârlı, verimli kamu işletmeleri yok pahasına devredilerek; üretim ve yatırımdan mahrum edilmiş, değerli arsa ve arazileri ranta çevrilmiştir.

  • Satış bedelleri zamanında ödenmemiş, sürekli alıcıların isteği doğrultusunda ertelenmiştir.

  • ÖİB, gelen kaynağın tümünü harcamış, üstelik yüksek faizle borçlanarak, alıcılar ise vergi vermeyerek  devletin hazinesi zarara uğratılmıştır.

 

Kısaca, devletin toplam vergi/fon gelirlerinin yaklaşık, % 20’sini tek başına karşılayan dev kuruluş TÜPRAŞ’da “özelleştirilerek buharlaştırılmak” istenmektedir.

 

Sendikamız, TÜPRAŞ ihalesinin açıklanacağı 24 Ekim 2003 tarihine kadar Aliağa, Batman, Kırıkkale, Kocaeli ve Körfez rafinerilerinde iş yavaşlatarak eylemlerini sürdürmektedir.

 

24 Ekim 2003 günü ise, başta Tüpraş olmak üzere özelleştirme programında olan, Petkim, Tügsaş, İgsaş,  Esgaz, Bursagaz işyerlerimizde eylemliklerimiz artarak sürdürülecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                      Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                              Mustafa Öztaşkın

                                                                                 Genel Başkan