Petrol İş Aliağa Şubesi yönetici ve temsilcisi 12 kişi Aliağa Emniyet Müdürlüğü’ nce gözaltına alındılar.

                                                                                                                   06.12.2003

Özelleştirmeye hayır diyen Petrol İş sendikası ve Aliağa Petkim işçilerinin özelleştirmelere karşı tavrı bilinmesine rağmen, sorumluların sorumsuz bir anlayış ve yaklaşımıyla işyerine talip olan Hema grup ile  İran Milli Petrokimya Şirketi  ortak girişimi adına İran Petrol Bakan Yardımcısını Petkim’ e getirmişler ve yerinde inceleme yaptırmak istemişlerdir.

İşçiler işyerlerinde güvenlik sağlayacak kritik sayıda personel bulundurmak kaydıyla işyerlerini boşaltmışlar, Petkim’ in bütün giriş çıkışların tutarak, topluca “misafir” lerin bulunduğu misafirhane önüne gelmişler,  kendilerine  “burada istenmiyorsunuz, size bir çay içme süresi tanıyoruz, sonra  derhal Petkim’ i terkedin” demek istemişlerdir.

Bugüne kadar yapılan onlarca eylemle  meşru zeminde, demokratik hak arama mücadelesi veren ve bu mücadelenin sınırları bilinen işçilerin karşısına çıkan emniyet kuvvetleri engel olmak istemişler, bu esnada bizzat Aliağa Emniyet Müdürü saldırgan bir tavır sergileyerek, ve silahını çekmek suretiyle  İşyeri Baştemsilcisi Haydar DURGEǒ in boğazını sıkmıştır.

Bunun üzerine yaşanan kısa bir arbede sonrasında “alzheimer” hastası bir arkadaşımız Emniyet Müdürü’ ne yumruk attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

Olayların yatıştırılması üzerine eylem devam etmiş ve “alıcı kuşlar” işyerimize giremeden “geldikleri gibi” gitmişlerdir.

Petrol İş Aliağa Şube yöneticileri ve temsilcilerimiz gözaltına alınan “ alzheimer” hastası Özcan KARAKAYA hakkında bilgi almak ve eylem nedeniyle ifade vermek  üzere  Emniyet Müdürlüğü’ ne gittiklerinde ifadeleri alınarak başta Şube başkanı İbrahim DOĞANGÜL, şube yöneticileri Salih RAKICI ve M.Salih AYDIN  olmak üzere topluca gözaltına alınmışlardır.

Olaylar üzerine Genel Başkanımız Mustafa ÖZTAŞKIN Türk-İş Genel Kuruldan derhal ayrılarak Aliağa'ya gelmiştir.Direnişte bulunan işçiler arasına katılmış,sonuç alınıncaya kadar eylemin içinde olmuştur.

Binlerce işçinin gözü önünde gelişen bu olaylar sonucunda yasal anlamda verilecek hesaptan kaçılmayacağı gibi yasalar önünde haklarımızı sonuna kadar arayacağız!

Petkim işçileri halen işyerlerini terketmeden, “tayakkuz” halinde ve sabırla yöneticilerinin salıverilmelerini beklemektedirler.

 

Saygı ile duyurulur.

 

                                                                                     Petrol İş Aliağa Şubesi

                                                                                      Yönetim Kurulu adına

                                                                                        Semih METİNOL

                                                                                    Yönetim Kurulu Üyesi