ÖZELLEŞTİRMEDE YENİ DÖNEM:

 DAHA ÇOK YOKSULLUK VE YOLSUZLUK

15.01.2003

 

Ekonomik krizlerin, yolsuzlukların yoksullaştırdığı bunalım ve çaresizlik içindeki halka, kendilerini “yeni” diye sunarak % 35 oy oranı ile iktidara gelen ve IMF ile özelleştirme yarışına giren AKP Hükümeti, açıkladığı özelleştirme programı ile tek başına iktidar olmanın gücüne dayanarak toplumu istismar etmektedir.

 

Seçim meydanlarında IMF programına yönelik olarak, sosyal politikalar konusunda “pazarlığa oturacağız” vaadi ile gelen 58.Hükümet, özelleştirmelerin kapsamını daha da genişletmiş, böylece IMF’den de ileri de olduğunu ispatlamıştır.

 

Yerli ve yabancı sermaye çevrelerine kamuya ait üretim alanlarını, arazileri, ormanları, binaları, tüm mal ve varlıkları en hızlı bir biçimde satma kararlılığı içinde olduklarını ilan etmişlerdir. 

 

Sendikamızın da örgütlü olduğu ve doğrudan üretim alanları olan, kârlı, verimli kuruluşlar, hem de blok satış yöntemiyle bir çırpıda pazara çıkarılmaktadır.

 

Hükümet yolsuzlukların, şaibelerin, kamunun ve halkın soyularak dolandırıldığı kötü örneklerin tüm toplumun gözü önünde gelişen özelleştirme uygulamalarının üzerine gitmek yerine, bunlara yenilerinin eklenmesi çabası içindedir. Hükümetimiz  “yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edecektir” sözlerinin ciddiyeti ve inandırıcılığı kalmamaktadır.

 

İhalesi yapılan İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.(İGSAŞ)’da bu talana açılan kuruluşlardan birisidir. Türkiye’nin üre üreten tek kuruluşu olan İGSAŞ, yurt içi üre tüketiminin % 39’unu, azotlu gübrelerin % 14’ünü karşılamaktadır.

 

Modern teknoloji ve işletmeye sahip olan İGSAŞ, aynı zamanda, ulusal sanayiye nitrik asit, teknik amonyum nitrat üreten tek kuruluşumuzdur. % 90’nın üzerinde verimlilik ile çalışan bu kuruluşta 395 kapsam içi, 78 kapsam dışı olmak üzere toplam 474 kişi çalışmaktadır.

 

2000 yılı sekiz aylık döneminde 90 Trilyon TL.- ciro, 12 Trilyon TL.- net kâr elde etmiştir.

 

% 40’lık bölümü tarımda bulunan ülkemize gübre üreten, gelir sağlayan ve istihdam yaratan bu kuruluş satılmak istenmektedir. Üretimin devamlılığı için yatırım yapılması, istihdamın geliştirilmesi ve gübre sanayine yönelik teknik yeterlilik göz ardı edilerek kelepir mal olarak satışa çıkarılmaktadır.

 

Hükümetin “İstihdamın Korunacağı” sözlerinin aldatma olduğunu, 1980’lerden beri süren uygulamalarda ve sendikamızın bizzat POAŞ’da yaşadığı % 90 oranındaki işten atmalar ve sendikasızlaştırma girişimleri ortaya koymaktadır.

 

İç ve dış borç krizi içerisindeki hükümet, kayıt dışını teşvik ederek sermayeden en sağlam kaynak olan vergi almak yerine, mevcut kamu mallarını satarak borçları azaltma yolunu tercih etmektedir.

 

Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu durgunluk konjonktüründe bu kuruluşlar, değerinin altında satılacak, yatırım yapılmayacak ve mal varlıkları yeni alıcılar tarafından satılacaktır. Böylece yeni rant alanları ve yeni rantiyeler yaratılmış olacaktır. Kısaca, bizleri işsizlik, sendikasızlaştırma ve tüm toplumu ise, daha da yoksulluk beklemektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                                                      Merkez Yönetim Kurulu Adına 

                                                                                              Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                                                 Genel Başkan