ÖZELLEŞTİRMEDE DOLUDİZGİN GİDİŞ

14.01.2003

 

58.Hükümet tek başına iktidar olmanın getirdiği siyasi gücünü, tüm kamu varlıklarını satarak sermayenin çıkarı için pervasızca kullanmak azminde olduğunu ilan etmiştir. 

 

Ocak 2003 tarihinde hükümet tarafından açıklanan özelleştirme programına göre; kamu sektörünün en önemli kaynak yaratan unsurları olan PETKİM, TÜPRAŞ, İGSAŞ, TÜGSAŞ ve THY gibi kârlı kuruluşlar başta olmak üzere, toplam 130’un üzerinde kamu kuruluşunun 3’er aylık dönemler halinde satışı gerçekleştirilecektir.  

 

Bilindiği gibi, 12 Aralık 2002 tarihine kadarki dönemde özelleştirme satışlarından 9,9 milyar dolarlık kaynak sağlanmış ve 9,7 milyarlık da kullanım gerçekleşmiştir. Sermayeden vergi almaktan vazgeçen hükümet, üretim yerine kamu varlıklarını satarak 4 milyar dolarlık kaynak elde etmeyi düşünmektedir.

 

Tüm uygulamalarında kamuoyunun görüşüne başvuracağını sık, sık dile getiren AKP Hükümeti,toplam 64 bin çalışanı ilgilendiren bu uygulamaya ilişkin olarak sendikalara ve bundan olumsuz etkilenecek toplum kesimlerinin görüşünü almaya gerek bile duymamaktadır.

 

TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK gibi sermaye örgütlerini “Sivil Kitle Örgütleri” olarak gören hükümet, bunlarla yürüttükleri alış verişi “toplumsal uzlaşma” olarak sunmaktadır.

 

Sermaye çevrelerine ve IMF’ye meşruluğunu ispatlamak ve kendini beğendirmek telaşında olan 58.Hükümet, şaibeler, yolsuzluklar ve talanlar biçiminde yürüyen özelleştirme uygulamalarına yenilerini ekleyerek yeni sermaye odakları yaratmakta ısrarlı görülmektedir.

 

Bugüne kadar olduğu gibi yerli ve yabancı özel kesime devlet kaynaklarından verilecek teşvik ve kredilerle yapılacak bu satışlar için, AKP Hükümeti ne kadar kararlı ise, bizler de bu uygulamalara asla geçit vermemekte en az Hükümet kadar kararlı olduğumuzu kamuoyuna iletiyoruz.

 

Direneceğimiz bu mücadele hattına, başta konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere, Emek Platformunu, Demokratik Kitle Örgütlerini ve tüm toplumu çağırıyoruz. Bunu durdurmanın “olmazsa olmaz” koşulu hep birlikte karşı durmaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                            Merkez Yönetim Kurulu Adına

                                                                                   Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                                          Genel Başkan