Basın açıklaması...Basın açıklaması...

 

2 Nisan 2011

 

 

SENDİKAL HAKLARI İÇİN 23 ARALIK'TA BAŞLATTIKLARI  DİRENİŞ, BÜYÜK BİR KARARLILIK VE AZİMLE SÜRÜYOR

 

Petrol-İş üyesi 90 Bericap işçisinin direnişi 100. gününde

 

Onlar sendikal hakları için örgütlendiler; sendikal örgütlülüklerine tahammül edemeyen Bericap işvereninin baskı ve yıldırma politikalarına boyun eğmeyerek kışın ortasında direnişe geçtiler. Çadırları söküldü; kar, kış, yağmur, çamur onları yıldıramadı. Talepleri kabul edilinceye kadar da mücadelede kararlılar...

 

Onlar, Gebze-Darıca'da faaliyet gösteren ve Coca-Cola, Pepsi-Cola, BP, Castrol, Olin, Komili, Erikli Su, Fruko, Ülker, Aroma, Henkel, Nestle, Bilim İlaç, Hayat Su, Aytaç gibi daha nice ünlü yerli veya yabancı firmaya kapak üreten, 50'den fazla ülkeye ihracat yapan, birçok ülkede fabrikası bulunan Alman kökenli çok uluslu şirket Bericap-Türkiye'nin işçileri...

 

Onlar, 1988 yılında Darıca'da kurulan fabrikayı büyütmüşler, ambalaj sektörünün Türkiye lideri yapmışlar. Kazakistan ve Mısır'da yeni fabrikaların kurulması, Bericap-Türkiye'nin üretim ve ihracattaki muazzam başarıları sonucunda gerçekleşmiş.

 

Onlar, canla başla çalışmalarına rağmen hak ettikleri ücreti alamamaları, çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle sendikalı olmak istediler. Petrol-İş, onlara öncü oldu, yol gösterdi. İşte her şey bu “hak arama” mücadelesinden sonra değişti. Petrol-İş Gebze Şubesi, Bericap'ta örgütlenme faaliyetine 2009 yılı Temmuz ayı sonlarında başladı. İşverenin tüm baskı ve yıldırmalarına karşın örgütlenmede başarı sağlanıp toplu iş sözleşmesi masasına oturana kadar geçen 6 aylık sürede, 6 öncü işçi işten çıkartıldı.

 

Sendikalı işçiye tahammül yok!

Bütün bu baskı ve yıldırmalara rağmen Petrol-İş'in ve Bericap işçisinin kararlı tutumu sonucunda işyerinde 2010 yılı Ocak ayında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ancak işverenin sendikalı işçiye olan tahammülsüzlüğü bir türlü sona ermedi. İşveren, çeşitli yöntemlere başvurarak, sendikanın üye sayısını yüzde 50+1'in altına düşürmeyi hedefliyordu. Böylece sözleşmenin geçerlilik süresi sonunda, 31 Aralık 2011'de sendikadan  kurtulacaktı.

 

İşveren, bunun için işçilere bir tuzak hazırladı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak, gerek sendikaya gerekse işçilere hiçbir bilgi vermeden, keyfi olarak vardiya sistemini değiştirdi. Ancak işçiler bu oldu-bittiyi kabul etmeyerek eski vardiya sistemine göre çalışmayı sürdürdüler. İşveren bu durumu, “izinsiz işe gelmeme” şeklinde değerlendirdi ve vardiya değişikliğini kabul etmeyen 16 işçiden 4'ünün iş aktini tazminatsız olarak feshetti, 12 işçiye ise yevmiye kesme cezası verdi.

 

Bericap işçisi haksızlığı kabul etmedi

Sendikalı olarak çalışmak için her türlü baskıya göğüs geren Bericap işçisi bu haksızlığı kabul etmeyerek, işten atılan arkadaşlarının geri alınması, işverenin sendika karşıtı tutumuna son vermesi talebiyle demokratik direnme hakkını kullandı. Bericap işçileri geçtiğimiz 23 Aralık'ta fabrika önünde direniş başlattılar. Bu direniş bugün itibariyle 100. gününe girdi... Direniş 100. gününde de aynı heyecan ve kararlılıkla sürüyor.

 

Petrol-İş'te örgütlü Bericap işçilerinin kendi özgür iradeleriyle başlattıkları bu direniş yasal ve meşrudur. Bunun kaynağı başta Anayasamız olmak üzere T.C hükümetleri tarafından imzalanmış uluslararası sözleşmelerdir.

 

Kar-kış, yağmur-çamur demeden 100 gündür Bericap fabrikasının önünde direnen Bericap işçisi ne istiyor?

 

 İşçilerin üç talebi var:

-İşten çıkartılan arkadaşlarının geri alınması,

-İşyerinde taşeron sistemine son verilmesi,

-İşçilere sendikaya üye olmaması yönünde baskı yapılmaması.

 

Bericap işçileri üçü de meşru, haklı ve hukuka dayalı bu talepleri kabul edildiği takdirde işbaşı yapmaya hazırdır. Petrol-İş, 100 gündür devam eden bu direnişin sona ermesi ve Bericap işyerinde insan onuruna yakışır çalışma ilişkilerinin bir an önce tesis edilmesi için diyaloga açık olduğunu bir kez daha beyan etmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN 

Genel Başkan

 

Bericap işçileri direnişlerinin 100. gününü pasta keserek kutladılar