21 Mart 2011

Basın açıklaması...Basın açıklaması...

 

SENDİKALI OL! KAMPANYAMIZLA ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİMİZ DÜZCE'DE BAŞARILI BİR NOKTAYA ULAŞTI...

 

Standard Profil işçileri Petrol-İş'te örgütlendi

 

Bundan iki yıl kadar önce Düzce'den başlattığımız ve kamuoyunun da yakından izlediği Sendikalı Ol! kampanyamız, ulusal ve Düzce yerel basınımızın da katkılarıyla bölgede büyük etki yarattı. Anayasal haklarını kullanmak için kendilerine yaptığımız; “Sendikalı Ol! Çünkü sendika gücündür, gelecektir, dayanışmadır, hakkındır” çağrısına kulak veren yüzlerce işçi sendikamızda örgütlendi, umutlarını büyüttü. Petrol-İş ailesine katılan Düzceli emekçilere de hoşgeldin diyoruz; kararlı, sabırlı ve bilinçli tutumlarından dolayı kutluyoruz.

 

Türkiye'nin ve  Düzce yöresinin gelişme gösteren, otomotiv yan sanayiinde önemli şirketlerinden birisi olan Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'de sürdürülen örgütlenme çalışmaları, toplu sözleşme yetkisi alma aşamasına geldi. Sendikamızın yetkili olduğu 03 nolu işkolunda faaliyet yürüttüğü  Çalışma Bakanlığınca onaylanan işyerinde şimdi, sözleşme yetkisi için gerekli sayıda çalışanının üyemiz olduğunu tespit eden bakanlık belgesini bekliyoruz. Standart Profil'in Düzce'deki üretim tesislerinde 2000'e yakın işçi çalışıyor.

 

Bu aşamada Petrol-İş'in ve binlerce Standart Profil işçisinin başlıca beklentisi; toplu sözleşme yetki prosedürü uzatılmadan, kimi uygulamalarda görülebildiği gibi sadece süreci uzatmaya dönük, sonuçsuz yargı labirentlerine girmeden neticeye ulaşılması; işçi ve işveren taraflarının müzakere masasına biran önce oturmasıdır. Toplu sözleşme haklarını kullanmayı sabırla bekleyen Standard Profil işçilerinin huzurla çalışmaya devam etmeleri sanırız herkesin ortak temennisi olacaktır.

 

Biz bu beklentimizin Standard Profil işvereni tarafından da paylaşılacağını umut ediyoruz. Bilindiği gibi Uluslararası Finans Kurumu 'nun (IFC) sağladığı büyük çaplı bir krediyi kullanarak yeni yatırımlara giden şirket, aynı zamanda kuruluşun temel kredi kriterleri arasında yer alan İşçi ve Çalışma Koşulları konusunda olumlu performans gösterme taahhüdünde bulunmaktadır. IFC Uyum Danışmanlığının/Ombusdmanlığının, geçtiğimiz yıllarda şirket bünyesinde gerçekleştirilecek denetim, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ilgili rapor ve sonrasında işyerinde ortaya konan işçi katılımına açık, genel olarak sendikal haklar konusunda duyarlı tutum tarafımızdan dikkatle izlenmiş ve memnuniyet yaratmıştır. Yine şirketin hukuk danışmanlarının yakın zamanda bize ilettikleri bir yazıda yer alan: “gerek yasaların ve gerekse ILO sözleşmeleriyle belirlenen tüm yasal kural ve yükümlülüklere eksiksiz olarak şirketimizde uyulmakta olup çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmasına müdahale anlamına gelecek herhangi bir davranış içinde bulunulması kesinlikle düşünülemez” ifadeleri de işverenin tutumu konusundaki olumlu beklentilerimizi artırmaktadır.

   

İşkolumuzda dünya çapında 20 milyondan fazla işçiyi temsil eden Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM Düzce'deki kampanyamızı ve örgütlenme sürecini aktif biçimde desteklemektedir. Otomotiv ve metal sektöründeki sendikalara üye 25 milyonu aşkın çalışanı temsil eden Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF de ICEM ile birlikte bu örgütlenme çalışmasını yakından izlemektedir. Diğer yandan, Standard Profil’in ürün sağladığı Alman kökenli Daimler, Volkswagen/Audi, BMW, Opel gibi önde gelen otomotiv şirketleri ve tedarikçilerinde örgütlü bulunan Alman sendikaları IGMetall ve IG BCE ile General Motors da dahil olmak üzere tüm oto üreticilerinde örgütlü olan Amerikan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası UAW örgütlenmemizi desteklemekte; barışçıl ve yapıcı çalışma ilişkileri kurma çabalarımızı gönülden paylaşmaktadır.

 

Aynı şekilde, başta Volkswagen olmak üzere, adı geçen başlıca otomotiv firmalarında seçimle gelerek görevlerini sürdüren işyeri konseylerindeki temsilciler de gönderdikleri mesajlarla desteklerini ifade etmektedirler.

 

Dünyanın ve Düzce'nin umutla izlediği bu sürecin herkes için en iyi şekilde sonuçlanmasını diliyoruz. Sendikamızla Standard Profil arasında '90'lı yılların ortalarına kadar sürmüş ve sonra kesintiye uğramış olan endüstriyel ilişkilerin tekrar ve daha sağlıklı biçimde kurulması, tarafların birbirleriyle diyalog içinde bulunması, eminiz ki işyerindeki çalışma barışına ciddi bir katkı sağlayacağı gibi, Düzce ve Türkiye çalışma yaşamı için de bir örnek oluşturacaktır. 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                                        

Petrol-İş Sendikası

                                                                                             

Merkez Yönetim Kurulu