Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları 3. Genel Kurulu için Sırbistan'ın Belgrad kentinde bir araya geldi.

 

Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu

 

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı RETUN-SEE Genel Kurulu 19 Eylül 2009 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı. Kongreden bir gün önce 18 Eylül 2009 tarihinde RETUN SEE Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu toplandı.

 

Sırbistan Elektrik İşçileri Sendikası EPS'den Milan Kovaçeviç, Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın ve Yunanistan Petrokimya İşçileri Federasyonu'ndan Nikos Orfanos'un hazır bulunduğu RETUN-SEE Başkanlar Kurulu'nun gündeminde  tüzük değişikliği görüşmeleri, faaliyet raporunun değerlendirilmesi, mali raporun sunulması ve ağa yeni katılımlar vardı.

 

Daha sonra toplanan Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak tüzük değişikliği, faaliyet raporu ve mali raporu ve yeni üye katılımını tartıştı.

 

Genel Kurul

 

Genel Kurul Başkanlığını Sırbistan Elektrik Enerjisi İşçileri Sendikası EPS'den Milan Kovaçeviç yaptı. Kovaçeviç konuşmasının önemli bir bölümünü bugün dünyayı saran ekonomik krize ayırdı. Neoliberal politikaların dünyanın zenginliklerini bir avuç zenginin eline topladığını belirten Kovaçeviç orta ve alt sınıfların fakirleşmesini uygulanan neoliberal politikalara bağladı.

 

Neoliberal politikalara karşı çalışanların, işçilerin, emekçilerin, emeğin dünyasının bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki sendikal hareketin başarısının bütün Güneydoğu Avrupa sendikalarının derinlikli bir bakış açısı, uzun dönemli stratejik yaklaşım ve amaçları net geniş bir bölgesel ağ etrafında bir araya gelmesine bağlı olduğunu belirtti.

 

ICEM Genel sekreteri ve EMCEF Genel Sekreteri adına toplantıda bulunan ICEM Enerji Seksiyonu sorumlusu Jim Catterson ICEM’in bütün enerji sektörlerini içerdiğinin altını çizerek ağlarla bir araya gelmenin örgütlülük açısından önemine değindi.

 

Faaliyet Raporu Üzerine Konuşmalar

 

RETUN-SEE Genel Sekreteri Nikos Orfanos ekonomik krizin siyasi krizi de beraberinde getirdiğini belirterek devletlerin işçilerin korunmasına yönelik önlemler alması gerektiğinin altını çizdi. Bu dönemde sendikalar arası işbirliğinin yükseltilmesinin gerekliliği üzerinde duran Orfanos dünyanın her yerinde bütün sorunların faturasının işçilere çıkarıldığını buna karşı bir şeyler yapmak gerektiğini belirtti.

 

Faaliyet raporu hakkında konuşan Mustafa Öztaşkın, ağın ve Genel Kurulların bir araya gelinen ve sorunların aktarıldığı platformlar olmaktan çıkması, somut adımlar atılan alanlara dönüşmesi gerektiğini söyledi. Somut adımlar atıldığında sesimizin dinleneceğini belirten Öztaşkın, 2010 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak Genel Kurula somut adımlar atmış bir şekilde gidilmesi gerekliliği üzerinde durdu. .

 

Faaliyet raporu üzerine yapılan bu konuşmalarla birlikte gündemin önemli bir maddesi de tamamlanmış oldu. Katılan sendikaların onayına sunulan faaliyet raporu Genel Kurul tarafından kabul edildi.

 

Genel Kurulda görüşülen bir diğer konu ağa yeni katılımlardı. RETUN-SEE Genel Sekreteri Nikos Orfanos ağın yeni katılımlara açık olduğunu vurguladı. Polonya, Kıbrıs ve Macaristan’daki enerji sendikalarının durumu görüşüldü.

 

Denetim Kurulu Raporu

 

RETUN-SEE Denetim Kurulu mali raporu inceleyerek uygun buldu. Genel Kurula sunulan mali rapor onaylandı. Genel Kurul aynı zamanda harcama yetkisi yakın tarihte dolacak olan Genel Sekreter Nikos Orfanos’un ağ adına harcama yetkisinin uzatılmasına karar verdi.

 

Tüzük Değişiklikleri

 

RETUN-SEE tüzüğüne 2010 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak Genel Kurul için nihai şekli verildi. Tüzük değişikliği özellikle ağın yönetim organlarında çeşitli yenilikler getiriyor. Tüzük değişikliği ile birlikte 2010 yılında yapılacak Genel Kurul ile RETUN-SEE Başkanlar Kurulu üye sayısı 3'ten 5'e çıkacak. Yönetim Kurulu daha genişletilecek.