Makedonya Kimya İşçileri Sendikası Delegasyonunun Ziyareti

 

Sayın Zoran Mironovski'nin başkanlığında Makedonya Kimya Sendikası'ndan bir heyet  sendikamızı ziyaret etti. İki ülke sendikacıları kriz ve sendikal hareket hakkında karşılıklı görüş ve deneyim alışverişinde bulundu. Bu vesileyle, Makedonya sendikal hareketinin bugün içinde bulunduğu durumu aktaran bir makaleyi yayımlıyoruz.

 

Makedonya'da Kriz

 

Makedonya Sendikalar Federasyonu (CCM) Konseyi 5 Mayıs 2009 günü yaptığı toplantıda hükümetin 21 Nisan 2009'da kabul ettiği Üçüncü Kriz Paketi'ni görüştü ve bu konuda aşağıdaki kararları aldı.

 

- Makedonya Sendikalar Federasyonu hükümetin krizin aşılmasıyla ilgili çalışmalarını ve bu çerçevede hazırladığı Üçüncü Paket'i destekliyor. Bu amaçla alınacak önlemlerin hızla uygulanması gerekiyor.

 

- Ekonomik kriz istihdamın daralmasına ve işçilerin işsiz kalmasına yol açmış olmasına rağmen, hükümetin önlemler paketinde sosyal boyut görmezden geliniyor.

 

-Hükümet ilk zorluk belirtileri ortaya çıkınca hemen işten çıkarmalara başvurmamaları konusunda işletmeleri uyarmalı.

 

-İşverenlerin krizi fırsat bilerek kıdemli işçileri ayıklamasına fırsat verilmemeli.

 

-Hükümetin sağlayacağı belli bir destekle de olsa, ücretlerin düzeyi korunmalı.

 

-İşsizlik halinde ödenecek yardımın süresi ve miktarı artırılmalı.

 

- İşyerlerinin mümkün olduğu kadar varlığını sürdürebilmesi ve işçilerin korunması için hükümet belli sübvansiyonlar sağlamalı.

 

- Hükümet, ekonomik kriz sonucunda işsiz kalmış ya da aylardır ücret alamamış ya da sosyal yönden tehlike altındaki işçilere tek yönlü sosyal yardım (gıda, ilaç, sağlık malzemesi) sağlamalıdır. 

 

- Emekliye ayrılmak isteyen kıdemli işçilerin bu hakkı kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. Belli işçi kategorilerinin özel emeklilik koşulları yeniden düzenlenmelidir.

 

- Önlem paketinin ilk bölümünde bütçe konusunda öngörülen tasarruf önlemlerini destekliyoruz. 

 

- Küçük ve orta işletmeler için öngörülen destek önlemlerinin büyük işletmelere de uygulanması gerekebilir, çünkü bu işletmeler küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğuna iş sağlıyor.

 

- İşletmelere kredi desteği sağlanmasıyla ilgili önlemler bölümünde, öngörülen ek sürenin 12 aydan 18 aya çıkarılması gerekiyor. Bu çerçevede, şirketlerin yükümlülükleri yeniden düzenlenmeli, ayrıca yatırım kredilerine daha düşük kredi faizleri uygulanmalıdır.

 

- Önlemlerin üçüncü bölümüyle ilgili olarak, gelişmeye destek veren Makedonya Bankası Yasası'nda yapılacak değişikliklerin hızla uygulanması gerekiyor. Böylece, ekonomik kriz sonucunda krize giren şirketlere daha verimli yardım sağlanabilecektir.

 

- Tüzel kişiler için öngörülen kolaylıkların (sözgelimi, borçların ödenmesinde ek süreler tanınması ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi kolaylıkların) gerçek kişi konumundaki yurttaşlar için de sağlanması gerekiyor.

 

- Üçüncü Önlem Paketi'ndeki belli önlemlerin uygulanmasına başlamada kesin süreler öngörülmelidir.

 

- Bu önlemlerin başarıyla uygulanması için hükümet ve sosyal taraflar arasında bir toplantı yapılmasını öneriyoruz.