Türkiye: Polyplex işten atılan işçilere işbaşı yaptırmalı, sendikayla görüşmeli

Mart 3, 2011


 

From: "CMFI CMFI" <cmfi@rediffmail.com>

To: petrolis.international@yahoo.com

Cc: Phee.Jungsun@icem.org, Kemal.Ozkan@icem.org

 

Sevgili Arkadaşlar,

70.000 üyeyi temsil eden ICEM üyesi Hindistan Kimya İşçileri Federasyonu, Hindistan çokuluslu şirketi Polyplex'e bağlı Çorlu'daki Polyplex Europa Polyester Film San. Tic. A.S. yönetiminin sendikayı destekleyen 21 işçiyi işten atmasını haksız buluyor ve şiddetle kınıyor. Bu haksız eylem işçilerin durumunu ağırlaştırmakla kalmıyor, çalışma ilişkilerinde uyum ve barışı da tehlikeye atıyor.

Sendikal özgürlüklerin ve işçi haklarının ihlali bütün dünyada muazzam bir tırmanış gösteriyor. İşverenler işçilerin haklarını şu ya da bu şekilde ellerinden almak için umutsuz bir çaba içinde. Onlara işçilerin haklarının ihlalini artık hiçbir şekilde hoş görmeyeceğimizi ve kabul etmeyeceğimizi anlatmanın vakti geldi. Kampanyanızı takdir ediyor ve gönülden destekliyoruz. Mücadele veren kardeşlerimizin ailelerinin durumundan da kaygı duyuyoruz. Sizlerin durumu cesaretle karşılayacağından eminiz. Hindistan Kimya İşçileri Federasyonu üyelerinin mücadelenizin her aşamasında sizlerle olduğundan emin olmanızı isteriz.

Dayanışmamızı göstermek üzere, Hindistan Polyplex Şirketi'nin yönetimine bir protesto mektubu gönderiyoruz.

Mücadelenizde başarı diliyoruz,

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ, YAŞASIN ULUSLARARASI DAYANIŞMA

Dayanışma selamlarımızla,,

R, G. Ghosalkar
Genel Sekreter,
Hindistan Kimya İşçileri Federasyonu (HMS)