Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı RETUNSEE AB İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlığı ile görüştü.

 

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı RETUNSEE Prezidyumu 18 Ocak 2010'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Diyalog ve Çalışma İlişkileri birim sorumlusu Jean-Paul Tricart ile bir araya geldi.

 

Toplantıya RETUNSEE Genel Başkanı Franc Dolar, Başkan Yardımcısı Mustafa Öztaşkın ve Genel Sekreter Nikos Orfanos katıldı.

 

Toplantıda RETUNSEE'nin Güneydoğu Avrupa'daki faaliyetleri üzerinde duruldu. Bölgede enerji alanında önemli bir rol oynayan ve AB çerçevesinde faaliyet yürüten Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun her yıl düzenlediği Enerji Forumu'na RETUNSEE'nin de katılımı üzerine tartışıldı.

 

Bilindiği gibi AB'de enerji, maden, kimya ve genel hizmetler alanında Avrupa Maden Kimya ve Enerji Federasyonu EMCEF ve Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu EPSU ana aktörler. Bu federasyonların gündemi bazı yönlerden Güneydoğu Avrupa sendikalarının gündeminden farklılıklar gösteriyor. RETUNSEE özelleştirmelere karşı net bir tutum takınıyor. RETUNSEE Prezidyumu, toplantıda, RETUNSEE'nin önemli bir aktör olduğunun altını çizerek bölgede enerji alanındaki gelişmelerde söz sahibi olmak istediğini belirtti.

 

Toplantının bir diğer konusu özellikle Güneydoğu Avrupa'nın, Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin bir teknoloji çöplüğü haline gelmesiydi. Batı ve Orta Avrupa'da enerji sektöründe kullanılan eski teknolojilerin Güneydoğu Avrupa ülkelerine transfer edilmesi RETUNSEE'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor.