Irak Sendikal Hareketinin Dünyadaki İşçilere ve Bütün Barışsever İnsanlara 1 Mayıs 2008 Çağrısı

 

İşçilerin bu uluslararası dayanışma gününde sendikalardaki kardeşlerimizi ve savaşa ve işgale karşı direnen herkesi hem askeri hem ekonomik işgalden kurtuluş mücadelemize daha fazla destek vermeye çağırıyoruz. 

 

Irak'ın işgalinin arkasındaki hükümetleri, şirketleri ve kurumları bütün yabancı müdahalelerden uzak gerçek demokrasi, gerçek egemenlik ve kendi kaderini belirleme taleplerimize cevap vermeye çağırıyoruz.

 

Beş yıldır devam eden istila, savaş ve işgal halkımıza ölümden, yıkımdan, yoksulluktan ve acıdan başka bir şey getirmedi. Bizi “kurtarmak” adına, istilacılar ülkemizin altyapısını yıkıma uğrattılar, mahallelerimizi bombaladılar, evlerimizi bastılar, çocuklarımızın ruhlarını yaraladılar, ailelerimizden ve komşularımızdan birçoğuna saldırdılar ve onları tutukladılar, ulusal zenginliklerimizin yağmalanmasına izin verdiler ve halkımızın yaklaşık yüzde yirmisini ilticaya zorladılar.

 

İstilacılar mezhep bölünmelerini ve terör saldırılarını körükledi ve sonra da bundan yararlandılar. Sendika merkezlerimiz basıldı. Sendikaların varlıklarına el konuldu ve hepsi tahrip edildi. Banka hesaplarımız donduruldu. Yöneticilerimiz dövüldü, tutuklandı, kaçırıldı ve öldürüldü. İşçiler olarak haklarımız sürekli ihlal edildi.

 

Kamu sektöründe ve kamu işletmelerinde (ki bütün işçilerin yüzde 80'i demektir) sendikaları yasaklayan Baasçı yasalar hâlâ yürürlükte. İstiladan sonra yönetimi devralan Paul Bremer'in İşgal İdaresi ve ondan sonraki bütün Irak yönetimleri bu yasaları uyguladı. Bu, haklarımıza ve demokratik toplumun temel ilkelerine saldırıdır ve diktatörlüğün gölgesinin hâlâ ülkemizin üzerinde dolaştığını acımasızca hatırlatmaktadır.

 

Ülkemizdeki korkunç koşullara rağmen, işgale karşı, işyerlerindeki ihlallere karşı, insana yakışır ve daha güvenli koşullar için örgütlenmeye ve mücadeleye devam ediyoruz.

 

Çevremizdeki mezhepçi komplolara rağmen, birlik ve dayanışmaya, kamu hizmetinde ortak amaca, eşitliğe ve -dış müdahale ve dayatmalardan uzak-  örgütlenme özgürlüğüne inanıyoruz. 

 

Meşruluğumuz üyelerimizden geliyor. Örgüt ilkelerimiz şeffaf ve uluslararası kabul gören Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına dayanıyor.

Müttefiklerimizi ve dünyanın tüm barışsever halklarını işgal karabasanını sona erdirmemize, egemenliğimizi ve ulusal bağımsızlığımızı kendi geleceğimizi belirleyebilecek şekilde yeniden kazanmamıza yardımcı olmaya çağırıyoruz.

 

1. Bütün yabancı birliklerin ülkemizden derhal çekilmesini talep ediyor ve ABD'ye uzun vadeli üsler sağlamaya ve bu devletin ülkemizdeki askeri varlığını tanımaya yönelik -müzakere aşamasındaki- anlaşmayı tümüyle reddediyoruz. Devam eden işgal Irak'ta şiddeti hafifletmekten çok körüklüyor. Irak tam egemenliği yeniden kazanmalıdır.

 

2. Anayasamızın öngördüğü, ILO ilkelerine uygun, işçilerin örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarını devletin denetim ve müdahalesinden bağımsız olarak koruyacak ve Irak sendikalarının tümünün görüşlerinin alınmasına dayalı bir iş yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz.

 

3. Uluslararası Para Fonu'nun, ABD'nin ve Britanya'nın egemen ekonomik işlerimize müdahaleye son vermesini talep ediyoruz. IMF'nin Irak'la olan anlaşmalarındaki bütün ekonomik koşulların kaldırılmasını, ABD ve  Britanya ekonomi “danışmanlarının” Irak hükümetinden el çekmesini ve ülke yabancı askeri birliklerin işgali altındayken kamu hizmet ve kaynaklarımız konusunda önemli hiçbir ekonomik karar alınamayacağını bu çevrelerin kabul etmesini talep ediyoruz.

 

4. ABD yönetiminin ve diğerlerinin petrol yasasıyla ilgili lobi faaliyetlerine derhal son vermesini talep ediyoruz. Bu yasa ülkeyi parçalayacak ve petrolümüz üzerindeki denetimi Exxon, BP ve Shell gibi çokuluslu şirketlere teslim edecektir. Bütün petrol şirketlerinin, Irak işgal altındayken, petrol konusunda herhangi bir uzun vadeli anlaşmaya girmesinin engellenmesini talep ediyoruz. Irak hükümetinin mevcut petrol yasa tasarısını geri çekmesini ve Irak halkının görüşünün alınmasına dayalı meşru bir petrol politikası geliştirmeye başlamasını talep ediyoruz. Ancak bütün işgal kuvvetlerinin gitmesinden sonra, petrol kaynaklarımızın geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir plan kabul edilmelidir.

 

Ülkemizin askeri ve ekonomik işgalinin sona erdirilmesinde bize yardımcı olmak üzere sizlerin desteğini ve dayanışmasını istiyoruz. İşçiler olarak çıkarlarımızın ve kamu hizmet ve kaynaklarının savunulmasını sağlayacak örgütlenme ve grev hakkımıza destek ve dayanışma vermenizi istiyoruz. Kamu hizmetlerimiz bizden önceki kuşakların bizlere bıraktığı ve bizim de gelecek kuşaklara bırakacağımız mirastır ve özelleştirilmemelidir.

Bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Biz de gerçek demokrasi için ve özelleştirmeye, sömürüye, işyerlerinizde ve günlük hayatınızda güçsüzleştirilmenize karşı mücadelenizde sizleri destekliyoruz.

 

İşgale son vermek için, bizimle dayanışma içinde, grevler ve gösteri yürüyüşleri örgütleyen sizlere değer veriyoruz ve bu eylemlerin süreceğini umuyoruz.

 

İşbirliğine ve dayanışmaya dayanan bir dünyaya sahip olacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Savaştan, darkafalılıktan, rekabetten ve sömürüden arınmış bir dünyayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

İmzalayanlar:
Hassan Juma'a Awad, Başkan, Irak Petrol Sendikaları Federasyonu (IFOU)
Faleh Abood Umara, Başkan Vekili, Merkez Konseyi, Irak Petrol Sendikaları Federasyonu (IFOU)
Falah Alwan, Başkan, Irak İşçi Konseyleri ve Sendikaları Federasyonu (FWCUI)
Subhi Albadri, Başkan, Irak İşçi Konseyleri ve Sendikaları Genel Federasyonu  (GFWCUI)
Nathim Rathi, Başkan, Irak Liman İşçileri Sendikası
Samir Almuawi, Başkan,  Mühendislik Hizmetleri Sendikası
Ghzi Mushatat, Başkan, Baskı İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası
Waleed Alamiri, Başkan, Elektrik Sendikası
Ilham Talabani, Başkan, Banka Hizmetleri Sendikası
Abdullah Ubaid, Başkan, Demiryolu Sendikası
Ammar Ali, Başkan, Nakliyat Sendikası
Abdalzahra Abdilhassan, Başkan, Hizmet Çalışanları Sendikası
Sundus Sabeeh, Başkan, Berber Çalışanları Sendikası
Kareem Lefta Sindan, Başkan, Kereste ve İnşaat İşçileri Sendikası, Irak Genel İşçi Federasyonu (GFIW)
Sabah Almusawi, Başkan, Wasit Bağımsız Sendikası
Shakir Hameed, Başkan, Kereste ve İnşaat İşçileri Sendikası (GFWCUI)
Awad Ahmed, Başkan, Öğretmenler Federasyonu
Alaa Ghazi Mushatat, Başkan, Tarım ve Gıda Maddeleri İşçileri Sendikası
Adnan Rathi Shakir, Başkan, Su Kaynakları Sendikası
Nahrawan Yas, Başkan, Kadın İşleri Bürosu
Sabah Alyasiri, Başkan (GFWCUI) Babil
Ali Tahi, Başkan (GFWCUI) Necef
Ali Abbas, Başkan (GFWCUI) Basra
Muhi Abdalhussien, Başkan (GFWCUI), Wasit
Ali Hashim Abdilhussien, Başkan (GFWCUI) Kerbala
Ali Hussien, Başkan (GFWCUI) Anbar
Mustafa Ameen, Arap İşçi Bürosu, Başkan (GFWCUI)
Thameer Mzeail, Sağlık Hizmetleri, Sendika Komitesi
Khadija Saeed Abdullah, Öğretmenler Federasyonu, Üye
Asmahan, Khudair, Kadın İşleri, Tekstil Sendikaları
Adil Aljabiri, Petrol İşçileri Sendikası Yönetim Bürosu Üyesi
Muhi Abdalhussien, Nadia Flaih, Hizmet Çalışanları Sendikası
Rawneq Mohammed, Üye, Medya ve Baskı Çalışanları Sendikası
Abdlakareem Abdalsada, Başkan Yardımcısı (GFWCUI)
Saeed Nima, Başkan Yardımcısı (GFWCUI)
Sabri Abdalkareem, MÜye, (GFWCUI) Babil
Amjad Aljawhary, GFWCUI Kuzey Amerika Temsilcisi