MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan

 

 

Mustafa ÇAVDAR

Genel Sekreter

 

İbrahim DOĞANGÜL

Genel Mali Sekreter

Nimetullah SÖZEN

Genel Örgüt. ve Eğit. Sekreteri

Mehmet GÜRAY

Genel Yönetim Sekreteri

MERKEZ DENETİM KURULU

 

Muhlis NERGİZ

Başkan

 

 

SATI ÇELİK

Raportör

 

Yusuf Ziya Kahyaoğlu

Üye

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Üzeyir TUFAN

Başkan

Sabahattin TOPÇU

Raportör

Selami TÜRK

Üye