PETKİM SANAYİNİN İTİCİ GÜCÜDÜR!

 

AKP hükümeti, programındaki tüm özelleştirmeleri seçim sonrasına erteledi. Ama, Petkim'in % 51'lik kamu payını apar topar satıyor...

 

Hükümetin gözden çıkardığı PETKİM;

Türkiye dünyanın 5. büyük petrokimya pazarıdır. PETKİM’de burada üretim yapıyor.

• Yılda 2,2 milyon ton üretim gerçekleştiriyor.

• 1,6 milyar dolar ciro elde ediyor.

• 41 milyon dolar kâr ediyor.

• Kendi kaynaklarıyla 437 milyon dolar yatırım yapıyor.

• 3.596 kişiye istihdam sağlıyor.

• 5 yılda ülke ekonomisine 1,4 milyar YTL katkı yapabiliyor.

• 2001-2005 yılları arasında toplam 4 milyar dolar döviz tasarrufu sağlayabiliyor.

• AB standartlarındaki ürün kalitesiyle dünya pazarlarıyla rekabet ediyor.

 

Hükümetin gözden çıkardığı PETKİM;

Son derece gelişkin alt yapı olanaklarına sahiptir.

• 14 adet ana üretim fabrikası.

• 8 adet yardımcı işletme.

• 150 milyon m3 hacminde bir baraj.

• 20 km2'lik arazi.

• Rıhtım ve iskeleleri ile donatılmış liman.

Halkımızın birikimleriyle yaratılan bu servet, iktidarın satış hırsına kurban ediliyor...

İhale ilanı tehlikeye işaret ediyor!

16 Mart 2007 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı İhale İlanı'nda, sektörel deneyim, uzmanlaşma vb. hiçbir kriter getirilmemiştir. Üstelik, talip olan firmalarda aranacak finansal kriterler, Petkim'in performansı düşük şirketler tarafından da ele geçirilebileceğini göstermektedir. Petkim'in öz sermayesi, kriterde koşul olarak koyulan meblağın tam 7 katı büyüklüğündedir!


Petkim hisselerinin % 9'u halen yabancı yatırımcıların elindedir. Ülkemizde petrokimya sektöründeki yerli özel şirketler, İhale İlanı'ndaki yetersiz ve düşük kriterleri bile karşılayamamaktadır. Petkim yabancılaştırılmaktadır!

Bu satışla Anadolu’ya yayılmış binlerce plastik üreticisi, üretimden çekilecektir.

Ülkemizde sektöründe tek olan Petkim, bu niteliğini kamu yararı doğrultusunda kullanarak küçük firmaların da ham maddeye ucuz ve kolay ulaşmalarını sağlamaktadır. Petkim’in özelleştirilmesi durumunda sektörde denetim özel sektöre geçecektir. Üretim arzı, bileşimi ve fiyatlar özel sektörün kâr hırsına ve oluşacak özel tekel gücüne terk edilmiş olacaktır. Bundan ise petrokimyasal ürünlerin kullanıcıları KOBİ'ler ve diğer tüketiciler zarar görecektir.


Petkim'in kamuda kalması, yatırımların güvencesidir.

Petkim, 437 milyon dolar harcayarak dev bir yatırım hamlesi yapmış, tamamen kendi kaynaklarıyla modernizasyonunu gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin yeni petrokimya tesislerine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, ancak kamu eliyle Petkim öncülüğünde karşılanabilir.

Petkim, geniş altyapı olanaklarıyla son derece modern bir kamu işletmesidir. Petkim'in özelleştirilmesi, bu tesislerin üretim yapmak yerine altyapı olanaklarından yararlanarak, kimyasal maddelerin ticaretinin yapıldığı tank çiftliklerine dönüşmesi tehlikesine yol açacaktır.

Devlete yükü olmayan borçsuz ve güçlü bir kuruluşumuz olan Petkim'in özelleştirilmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.

Petkim satışa çıkarılmak yerine, 1969'dan beri yanan bu meşale güçlendirilmeli ve ülkemizin geleceğini aydınlatacak yeni meşaleler yakılmalıdır.


TÜRKİYE’NİN YENİ PETKİM’LERE İHTİYACI VAR!

SATMAYALIM, YENİLERİNİ BİRLİKTE KURALIM!

 

AKP hükümeti, Türkiye'nin petrokimya sektöründeki entegre tek işletmesi olan Petkim'i

15 Haziran’da ihale ile satışa çıkaracaktır.

Hükümet, Petkim'i daha önce de satmayı denemişti...

2003 yılında Petkim'in % 89'u Uzan Grubuna 605 milyon dolar karşılığında satılmış ancak, alıcı grubun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle satış iptal edilmişti. Hükümet, 2004 yılında çıktığı ihalede de Petkim'i satmayı başaramadı.

Nisan 2005'te ise bu defa halka arz yöntemiyle Petkim parça parça satılmak istendi. Petkim'in % 34'lük kamu hissesi 267 milyon dolara halka arz edildi. Ancak bu para, Petkim’e bırakılmadı.

AKP hükümeti, Petkim'in halka arzından elde ettiği kaynağı, kendi çıkarları ve programları doğrultusunda kullandı. Yüz milyonlarca dolar buharlaştırıldı. Bu sefer de Petkim'in % 51'lik hissesinin blok satışından elde edilecek geliri seçimlerde kullanacaktır.

AKP hükümeti, üç yıl sonra bir kez daha Petkim'in satışı için düğmeye bastı. Hükümet, enerji özelleştirmeleri, Halkbank ve Tekel fabrikalarının satışı ile Sosyal Güvenlik Reformu vb. uygulamaları ertelemesine rağmen, Petkim'i elden çıkarmakta ısrarlı davranıyor. Halkımızı yoksullaştıran IMF politikalarının sadık takipçisi olan AKP, satışta ısrar ederek uluslararası sermaye çevrelerine seçimler öncesinde şirin görünmeye çalışıyor.

Hükümetin tüccar siyasetine dur diyebilmek için, Petkim'in satışına karşı çıkılmalıdır. Türkiye sanayisinin lokomotifi olan Petkim'e sahip çıkılmalı, üretimin meşalesinin sönmesine izin verilmemelidir.